Bizi Tanıyın

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

Polmot Motor Makina Sanayi ve  Ticaret A.Ş. olarak;

Dalgıç motor ve dalgıç pompa Sektöründe yenilikçi ve öncü şirket olmayı,

Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çevreye ve insan sağlığına uygun ürün üretmeyi,

Sahip olunan mevcut Yönetim Sistemleri gerekliliklerini süreç yaklaşımı ve liderlik anlayışıyla ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Çevre kirliliğini önlemeyi ve yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek atıkları en aza indirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,

Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastalığından korunmayı,

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularında bilinçlenmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,

Risk temelli düşünme yaklaşımıyla, riskleri ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Müşteri odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi, 

Müşterilerimizin tüm istek ve şikâyetlerini objektif, adil, tarafsız, şeffaf ve gizlilikle ele aldığımızı, müşteri şikâyetlerini etkili ve verimli şekilde inceleyerek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Çalışmalarımızı, Müşteri Memnuniyeti, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 11146, TS EN 60034 gereklilikleri, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

POLMOT değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilincinde kaynak sağlamayı Yönetim sistemleri politikamız olarak benimsemekte ve taahhüt etmekteyiz. 

GENEL MÜDÜR